Tìm đạo hàm cấp n

Lượt xem : 60 | Cập nhật : 2012-12-11 03:36:36
Bằng phương pháp quy nạp tìm đạo hàm cấp của hàm số .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Đạo hàm | Phương pháp quy nạp toán học |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình mũ ăng ten tam giác loài hiệu điện thế hiệu dụng Hệ phương trình số phức Phương pháp toạ độ trong Hai đường thẳng dòng điện cực đại Hai mặt phẳng vuông góc Đồ thị hàm số tia đối đồng hóa Phương trình lượng giác đối xứng Thể tích khối chóp khoảng đơn điệu số mol bức xạ. thẩm thấu trường sơn pha sinh trưởng trục nhỏ saccaraza độ cứng hợp chấ sóng điện từ tứ giác đều tốc độ truyền sóng Thống kê will gluco s châu á sau 1945 thế kỉ XX javen phân tích đa thức thành nhân tử lượng mưa mạch điện nước kì đầu

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay