Tính tích phân:

Lượt xem : 141 | Cập nhật : 2012-11-23 11:04:51
Tính tích phân:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân hàm chứa căn thức | Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguyễn ái quốc thể đa bội lớp vỏ trái đất từ trường khoảng cách chiều Tích phân hàm lượng giác lăng kính hóa học 8 Phương trình lượng giác phôtphat Các phép toán mũ lôgarit b môi trường sống quá trình nhân đôi Hệ thức lượng trong tam giác phát xít nhật điện li Nitrobacter kháng chiến nguyên mông nước javen can điện lý Công thức biến tích thành tổng sóng ngắn niuton giao tử Áp dụng mệnh đề quỹ đạo tật viễn thị tia laze chuông điện Công thức biến tổng thành tích Các dạng giới hạn vô định Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu điện trường tim đơn phân vẽ biểu đồ Thể tích khối lăng trụ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay