Tính tích phân:

Lượt xem : 182 | Cập nhật : 2012-11-23 11:04:48
Tính tích phân:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân hàm chứa căn thức | Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tự thụ phấn cuộn thuần cảm Phương trình bậc hai trước công nguyên toán đại số 8 dòng điện nam châm lực hút điện trở thuần Tiếp tuyến đi qua 1 điểm các loại thân cây địa lý 9 ấn độ Bất phương trình vô tỉ lơn nhât điện áp kiết lị Cấp số cộng Đường tiệm cận Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn vật thể tròn xoay sacarozo trung tuyến Đất Phương trình số phức Hệ phương trình bậc nhất brom . Giải phương trình .. Hệ phương trình số phức đặc điểm động vật thường biến mắc nối tiếp tỉ khối mặt phẳng Phương trình bậc nhất 2 ẩn máy phát điện phôi Khảo sát trung á

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay