Tính tích phân:

Lượt xem : 150 | Cập nhật : 2012-11-23 11:04:48
Tính tích phân:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân hàm chứa căn thức | Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình chính tắc của hypebol tử cung đồng vị tọa độ tâm phi kim cấu hình Electron Phương trình elip Phương trình lôgarit Khối đa diện bản đồ di truyền giả thuyết của Bo Dãy số NaOH sinh trưởng fructozơ SO2 acsimet Tập xác định kim loại Dạng lượng giác của số phức câu hỏi trắc nghiệm vật lý địa lý Tích vô hướng của 2 véc tơ Hàm số lượng giác hậu thận kết tủa Phương sai bài tập hóa học nhân chuẩn tạo ảnh enzim ôn đới lục địa vẽ biểu đồ di truyền lưu vực Vị trí tương đối trong... Ứng dụng vi phân vào hai bà trưng ánh sáng đỏ Ứng dụng tích phân để

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay