Tích tích phân:

Lượt xem : 171 | Cập nhật : 2012-11-23 11:04:42
Tính tích phân:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân hàm chứa căn thức | Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

kí sinh tam giác vuông tinh thể Hình giải tích mARN Giải phương trình nghiệm phân biệt GTLN Trọng tâm giới hạn quang điện Hidro cơ học Phương trình đường thẳng... Nguyên hàm tiêu điểm Hệ phương trình mũ đá vôi săn bắn axit no đơn chức vĩ độ chim bồ câu Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chu kì chất khử sự sống Were Giao tuyến Đồng biến Phương trình lượng giác liên hợp quốc Phương trình lượng giác đối xứng hình học 8 năng lượng liên kết Phương tích của đường tròn số lượng bản đồ gen trung hòa Giải tích dao động điện từ Dãy số bị chặn

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay