Tích tích phân:

Lượt xem : 25 | Cập nhật : 2012-11-23 11:04:41
Tích tích phân:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tích phân hàm chứa căn thức | Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Bất phương trình chứa Các dạng phương trình... hoàn thành phương trình su 8 tổ chức sống ô nhiễm nước Ứng dụng tích phân iải hệ phương trình năng lượng Đường tròn ngoại tiếp cao su máu khó đông alen phương đông cổ đại hoocmon Đường parabol thận cá Định lý Vi ét và ứng dụng biến dị di truyền đới lạnh Số học con lắc đơn Bất đẳng thức tổ hợp nghành trồng trọt Phương trình tích thể tích của vật thể tròn xoay Batixta tiến hóa sóng trung cường độ cực đại cảm ứng điện từ đạo hàm của hàm số gan operon quang tần số sinh học 12 Progesteron độ tan

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay