Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lượt xem : 143 | Cập nhật : 2012-12-11 03:42:58
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số bậc hai | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cơ năng Hệ phương trình lượng giác tĩnh mạch tam giác phát quang mắt cận hóa thạch đột biến cấu trúc tần số oxit sắt tụy tứ giác đều li độ dung dịch brom dung dịch phương trình dao động Vẽ đồ thị hàm số thế giới thứ nhất Cầu thận hiệu điện thế hiệu dụng KOH năng lượng điện trường tạo giống sông ngòi phân tử protein toàn quốc kháng chiến bài tập hóa học 9 ăng ten điện xoay chiều nhiệt độ cơ thể Số hạng tổng quát thận cá Phép dời hình Dấu của nhị thức bậc nhất H2SO4 mạch điện xoay chiều hiệu điện thế xoay chiều đại dương Hai đường thẳng vuông Vị trí tương đối trong...

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay