Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Lượt xem : 166 | Cập nhật : 2012-12-11 03:42:58
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hàm số bậc hai | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

điện trường Tích phân lượng giác Hình chóp đỉa vĩ độ nhiễm sắc thể dầu thô Bài toán liên quan đến phân li nhiễm sắc thể đấu tranh sinh học hướng trên bản đồ hóa học vô cơ sóng điện từ Phương trình đường thẳng tần số âm kim loại khối lượng riêng can hệ chứa tham số axit amin đơn vị Đạo hàm của hàm số tại 1 Tính đạo hàm Hệ bất phương trình chứa proton lai hữu thụ ARN Tọa độ trong không gian Phép đối xứng trục vô số nghiệm liên kết gen hợp chất hữu cơ công nghệ tế bào cúm toán 12 máu cơ thế lai liên hợp quốc tiếng ồn phương trình dao động

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay