Tính các tích phân sau

Lượt xem : 181 | Cập nhật : 2012-11-23 10:54:58
Tính các tích phân sau : a) b) c)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tính tích phân bằng... |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tiêu điểm sóng cơ học mất đoạn Phương trình của mặt phẳng toán học Hàm số lẻ vật lí 12 vòng tuần hoàn ngẫu phối giá trị nhỏ nhất Các dạng giới hạn vô định hạt phấn Công thức trung tuyến Phương pháp quy nạp toán học học sinh giỏi Sơ đồ lai dân cư trung quốc vùng chuyên canh Phương tích của đường tròn trạng thái đơn hợp chấ phép đối giao thoa sóng hình học tọa độ phương trình vô nghiệm dung dịch gen dị hợp Phương trình mũ sóng ngắn Nghịch biến Phương pháp toạ độ trong lý thuyết sinh học 8 địa hình hạt nhân Hình chiếu Nhiệt độ sôi thẩm thấu Hình chiếu của điểm lai phân tích hoán vị gen

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay