Tìm tọa độ điểm M

Lượt xem : 160 | Cập nhật : 2014-05-08 01:28:15
Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tiếp tuyến | Diện tích tam giác | Tương giao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đồng bằng độ rượu sự sống Đạo hàm cấp cao Thống kê Vec tơ tiếp xúc EU anđehit kết tủa hình chữ nhật sinh dưỡng electron rut gon giới hạn quang điện Đường thẳng tiếp xúc đường cong Batixta trung điểm hoán vị gen ốc tai Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Đạo hàm Quân sự điện từ trường Tọa độ của véc tơ đối Phương trình elip dung dịch mất nhãn Đường tròn phản ứng nhiệt hạch Diện tích thiết diện miền núi bắc bộ phân li nhiễm sắc thể cromatit thể tích của hình chóp hình học 8 tách các chất thể tích dung dịch suất điện động Góc giữa 2 đường thẳng các loại thân cây

Bài tập khác

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm a để hàm số đạt cực trị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay