Tìm tọa độ điểm M

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2014-05-08 01:28:15
Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tiếp tuyến | Diện tích tam giác | Tương giao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số lượng cách mạng tư sản sóng ngang đại Hàm số lượng giác chuyển động thẳng khối lượng riêng Bất phương trình chứa tham số loài địa trung hải từ thông sinh vật Phép biến hình trung điểm Định lý Viet Đường thẳng tiếp xúc với văn bản Ứng dụng vi phân vào lớp 8 Hệ phương trình số phức đại dương Áp dụng mệnh đề ánh sáng đơn nhà máy thủy điện Hàm số bậc hai Giá trị lớn nhất anken Al công nghệ 7 rut gon Biểu thức tọa độ của Đường thẳng trong không gian cường độ dòng điện giải phóng dân tộc tọa độ trọng tâm đơn vị cây không có hoa gia tốc hướng tâm công nghệ tế bào Thể tích khối chóp

Bài tập khác

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm a để hàm số đạt cực trị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay