Tìm tọa độ điểm M

Lượt xem : 195 | Cập nhật : 2014-05-08 01:28:15
Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tiếp tuyến | Diện tích tam giác | Tương giao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tiếp tuyến hồng ngoại cây công nghiệp lực sinh học 10 Xác định vị trí sông mã phân li nhiễm sắc thể Lý lớp 6 cacbohyđrat công nghệ 7 ánh sáng đơn sắc Đất Giá trị của biểu thức cảm ứng điện từ dung kháng giun sán bắc mỹ Tích phân hàm chứa căn thức Định lý Vi ét và ứng dụng biến áp Lập công thức pha sinh trưởng cọc thủy tinh dao động lương thực năng lượng điện trường nghành công nghiệp tập tính thụ phấn liên bang nga Phép biến hình cách li sinh thái mômen quán tính thận cá mon chất phóng xạ Giải hệ phương trình chuyển đoạn

Bài tập khác

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm a để hàm số đạt cực trị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay