Chứng minh khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận là một số

Lượt xem : 115 | Cập nhật : 2012-11-13 12:18:57
Chứng minh rằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của hypebol đến các tiệm cận của nó là một số không thay đổi.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Đường hypebol | Tiệm cận của hypebol |

Phạm Hoàng Ngân
03 Apr 2013

Bài toán rất hay. Cám ơn người đã post bài này. 

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dân số đột biến tiền phôi hoạt động của tim kẽm tôm chương I pitago Đường thẳng vuông góc electron vân tối Phương trình chứa tham số Progesteron Công thức trung tuyến Hàm số liên tục trên 1 khoảng Phép đối xứng tính chẵn lẻ Hệ trục tọa độ tổng trở hemoglobin nòi Bất phương trình chứa mạch hở hạt proton Hai đường thẳng Kiểm tra Cực đại Đường vuông góc chung electron ngoài cùng hóa học 10 ancol đồng hóa chu vi công thức hóa học mất đoạn tứ giác đều can sinh thái đồng tính động vật kí sinh Cực trị của hàm số

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay