Giải bài tập hình chóp tứ giác

Lượt xem : 276 | Cập nhật : 2014-02-28 02:52:39
Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình tích Ứng dụng tích phân để Tìm các yếu tố trong tam giác tư bản chủ nghĩa po tương tác cộng gộp chì phân hóa hoán vị gen gia tốc lớp 8 2 đường chữ viết anilin tập nghiệm trên trục số Dấu của nhị thức bậc lò xo chuyển đoạn ảnh ảo Hai đường thẳng song sinh dưỡng photon tia rơnghen Phương trình tham số của Toán Đại Số sinh học tiêu hóa tế bào quang điện Phương trình của mặt phẳng ngoại tiếp địa lý phương đông cổ đại lai hữu tính nhôm Tính chất tuần hoàn Phương trình bậc 2 Đường tiệm cận Phương trình bậc nhất một ẩn đường trung trực Bất phương trình bậc nhất

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay