Chứng minh đường thẳng AB và đường thẳng Delta là hai đường thẳng chéo nhau

Lượt xem : 91 | Cập nhật : 2012-12-12 09:52:26
Cho hai mặt phẳng giao nhau theo giao tuyến .Trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc và trong mặt phẳng lấy một điểm không thuộc .Chứng minh đường thẳng và đường thẳng là hai đường thẳng chéo nhau

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hai đường thẳng chéo nhau |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tam nhiễm máy biến thế địa trung hải số thực Đạo hàm của hàm hợp hệ tọa độ Ứng dụng khảo sát hàm số Bất phương trình bậc nhất 2 ẩn K Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Quân sự công thoát electron tần số Vị trí tương đối trong... chủng tộc Tích phân hàm đa thức Dãy số giảm tế bào sinh dưỡng cách mạng tọa độ nguyên vât lý 11 Hình giải tích trong không gian nước vôi trong nguyễn huệ cây phát sinh sóng dài đồng hợp Bất phương trình lượng giác tỏa nhiệt Hệ bất phương trình chứa Phép tịnh tiến gen lặn quần thể giao phối nguyên sinh di truyền liên kết át lát địa lý ly độ metan mARN phân cực

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay