Tính góc giữa cạnh bên SC và đáy

Lượt xem : 173 | Cập nhật : 2012-12-13 10:42:50
Hình chóp đáy là hình vuông cạnh .Tính : Góc giữa cạnh bên và đáy Góc giữa các mặt bên với đáy Góc giữa hai mặt phẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình học không gian | Góc giữa hai mặt phẳng | Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

dung dịch NaOH bệnh máu khó đông axit nucleotit năng lượng liên kết đới nóng Hệ phương trình mũ Diễn thể giả thuyết của Bo áp suất. nghiệm phương trình phép chia chất dư Công thức trung tuyến Chính tắc Hàm số ngược điện áp Hai đường thẳng tiêu hóa Hình lăng trụ Hoán vị phương trình phản ứng quân nguyên nhiệt kế rượu Hình vuông sinh sản hữu tính bệnh mù màu Bất phương trình lôgarit Phương trình tham số của hoocmon Phương pháp toạ độ trong... đường phân giác cấu trúc NST metan nghiệm trái dấu Công thức lượng giác lưỡng bội hóa học đồng phân cách li tập tính virut

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay