Tính góc giữa cạnh bên SC và đáy

Lượt xem : 99 | Cập nhật : 2012-12-13 10:42:50
Hình chóp đáy là hình vuông cạnh .Tính : Góc giữa cạnh bên và đáy Góc giữa các mặt bên với đáy Góc giữa hai mặt phẳng

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình học không gian | Góc giữa hai mặt phẳng | Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hoa thụ phấn đơn bội Hệ phương trình mũ Giới hạn của dãy số hemoglobin thần kinh Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng thể tích của hình chóp Khoảng cách giữa 2 đường... Bất đẳng thức tích phân Hình chiếu của điểm kali protein chủng tộc việt nam quang điện trung đại chât điểm dioxit bảo toàn gen cấu trúc Hàm số liên tục trên 1 đoạn vĩ độ hợp chất không khí miền của rễ gia tốc hướng tâm ngoại tiếp độ tự cảm Điểm cố định bệnh máu khó đông giao tử Hệ phương trình đẳng cấp ánh sáng đơn sắc hoán vị gen giao điểm cộng sinh độ pH Số học Hai đường thẳng chéo nhau

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay