Cho hình chóp Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Lượt xem : 276 | Cập nhật : 2012-11-12 10:29:50
Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có , cạnh bên . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hình thức sinh sản Hệ phương trình đẳng cấp chương I Vị trí tương đối giữa ngoại tiếp phương trình giao động đột biến gen Phép đối xứng trục dao động điều hòa bài tập hóa học 9 sóng axit amin Góc giữa hai đường thẳng bảng HTTH trùng hợp Đạo hàm của hàm hợp Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu ưu thế lai Vec tơ Tính đơn điệu của hàm số máy thu vô tuyến Diện tích tam giác phân rã Phương trình lượng giác... giun sán ánh sáng đơn sắc tron dạ dày bệnh máu khó đông dòng điện cực đại gia tốc CuO thể tích hình hộp sử 9 khó hồ phát xít đức Đường thẳng tiếp xúc với dao động cưỡng bức

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay