Bài tập về hình lăng trụ

Lượt xem : 307 | Cập nhật : 2012-11-12 06:24:28
Cho hình lăng trụ có đáy là tam giác vuông tại . Giả sử . Gọi là trung điểm là giao điểm của . Tính thể tích tứ diện .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Hình lăng trụ | Thể tích khối đa diện |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Đường thẳng song song mặt phẳng Phương trình lượng giác đối xứng Hệ phương trình Progesteron duyên hải dung dịch HCl Hình giải tích trong không gian văn hóa châu á tự thụ phấn Lý 6 hóa học vô cơ lực kế mù màu áp suất khí Hình chóp hóa học 8 anđehit Giá trị lượng giác của một góc cacbohyđrat Hai đường thẳng vuông... GTNN ankylbezen tap nghiem diện tích các tam giác Góc giữa hai mặt phẳng dây thuần cảm Hàm số bậc ba phân thức chu kỳ điểm hạt diệp lục phản ứng nhiệt hạch hình học sóng điện từ săn bắn đảo đoạn Hình nón thủy phân thụ tinh Nhị thức Niu tơn

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay