Bài tập về hình lăng trụ

Lượt xem : 123 | Cập nhật : 2012-11-12 06:24:28
Cho hình lăng trụ tam giác đều , góc giữa hệ mặt phẳng bằng . Tìm thể tích khối lăng trụ đó.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ba đường Cônic Phép tịnh tiến đồ thị đồng bằng Phương trình nghiệm nguyên Hai đường thẳng chéo nhau polime Hệ trục tọa độ Phương trình tổng quát tia phóng xạ sóng vô tuyến sóng điện từ chọn lọc pha sinh trưởng Định lý Cô sin trong tam giác nghành trồng trọt Đồ thị hàm số thể truyền Phương trình tiếp tuyến thằn lằn tần số dao động Ý nghĩa cơ học của đạo hàm Hình chóp dung dịch mất nhãn Amilaza hoa 10 Phương trình mặt cầu Giá trị của biểu thức Phương trình lôgarit Hình chiếu của điểm nhà minh rừng rậm Nam Phi quá trình phiên mã Bất phương trình lượng giác phân tử miền núi bắc bộ Hệ bất phương trình bậc hàn đới thể tích hình hộp Miền nghiệm của bất mã di truyền

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay