Bài tập về hình hộp chữ nhật

Lượt xem : 132 | Cập nhật : 2013-02-28 09:14:06
Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình hộp chữ nhật | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất | Hình học không gian | Thể tích khối chóp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phát xít đức ancol sinh học Hình chiếu của điểm đột biến chuyển đoạn Số hạng tổng quát đường thẳng đồng hợp ưu thế lai công thức phân tử bảng HTTH điện trở lưỡng bội điện áp số khối lai tế bào độ cứng KCl Khoảng cách giữa 2 đường... R tỉ khối dung dịch brom Phương trình mặt phẳng Hệ phương trình lượng giác xung điện chuỗi polipeptit electron lơn nhât Hình chóp tam giác bão hòa vận tốc truyền sóng đồng hóa chất khoáng Định lý Cô sin trong tam giác Hình chóp tứ giác biến dị tổ hợp. cấu tạo ngoài đới nóng Khoảng cách giữa 2 đường axit no đơn chức

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay