Bài tập về hình hộp chữ nhật

Lượt xem : 82 | Cập nhật : 2013-02-28 09:14:06
Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Hình hộp chữ nhật | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất | Hình học không gian | Thể tích khối chóp |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bậc nhất một ẩn thuần chủng hình dạng Công thức cộng đối với dung dịch HCl Tam thức bậc hai tam giác tiếng ồn nhiệt độ sinh học 10. chất phóng xạ hiệu số kiểu hình Amino axit Tính chất tuần hoàn cao su Phương pháp toạ độ trong ấn độ Hai đường thẳng vuông đường thẳng Hiệu suất biến dị tổ hợp Liên kết hóa học nghiệm trái dấu đoạn mạch xoay chiều kết tủa phản xạ sóng tần số góc dao động điều hòa Hàm số liên tục Hình chóp sinh học Ứng dụng khảo sát hàm số Bất đẳng thức tổ hợp KOH Xác suất tính thể tích dải sóng Ac-si-met Hai đường thẳng song

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay