Bài tập về đường thẳng

Lượt xem : 4 | Cập nhật : 2012-11-12 12:40:41
Cho hai đường thẳng chéo nhau. Khi đó hai mệnh đề sau đây có đúng không?1) Không thể tồn tại một đường thẳng cắt cả 2) Không thể tồn tại hai đường thẳng , mỗi đường đều cắt cả .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đường chéo | Hình hộp chữ nhật | Bất đẳng thức lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hay dãy Banme Tâm đường tròn Phương trình lượng giác đối xứng loài tính chẵn nhện Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki nguyên tử hidro Rút gọn biểu thức hidrocacbon mômen quán tính vận tốc cực đại SO2 Vai trò của N lực loren ánh sáng đỏ hô hấp Hệ phương trình chứa tham số nước javen đồng hợp tử Hàm số lượng giác sản lượng Trục tọa độ Hàm số mũ photon công thức hóa học không gian số dao động sử 6 polime quần thể giao phối Hình học không gian Hệ thức lượng trong tam giác Hệ bất phương trình chứa phương trình dao động khối chóp Phương trình chứa tham số lý 10 dác

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay