Bài tập về hình lăng trụ

Lượt xem : 219 | Cập nhật : 2013-02-27 04:02:02
Cho hình lăng trụ đứng có cạnh bên tạo với mặt phẳng góc . Giả sử là tam giác vuông tại .Hình chiếu vuông góc của lên trùng với trọng tâm tam giác .Tính thể tích tứ diện .

Thể loại bài tập : Thể tích khối đa diện | Hình lăng trụ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hóa học pháp tuyến cơ thế lai giun đỏ quán tính Mệnh đề tương đương ánh sáng vật lý Giao tuyến chất hữu cơ tocno máy biến thế hàn đới con lắc đơn Bất đẳng thức hình học 8 thước Hệ phương trình lượng giác Tọa độ của điểm chất dư đơn vị Điểm thuộc đồ thị đột biến chuyển đoạn Bất phương trình chứa... trắc nghiệm hóa học lai tế bào protein Hình lập phương tập nghiệm trên trục số Hệ phương trình đẳng cấp Tích vô hướng của 2 véc tơ mARN kiềm trục lớn Công thức trung tuyến vẽ biểu đồ hóa học 12 Khoảng cách từ 1 điểm Ngôn ngữ dao động tắt dần

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay