Bài tập về đường chéo hình hộp chữ nhật

Lượt xem : 163 | Cập nhật : 2012-12-04 10:52:04
Cho là ba góc tạo bởi đường chéo hình hộp chữ nhật với ba cạnh xuất phát từ một điểm. Chứng minh:a) b)

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : đường chéo | Hình hộp chữ nhật | Bất đẳng thức lượng giác |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

công suất tiêu thụ Khảo sát và vẽ đồ thị Diện tích tam giác Hàm số liên tục trên 1 đoạn sinh tinh tư hữu sóng điện từ sóng cơ học Vị trí tương đối phản ứng trùng hợp châu ph rêu tỉ khối khí đồng bằng sông hồng xu hướng phát triển Phương trình tham số của... thẩm thấu Giá trị của biểu thức kháng chiến nguyên mông toán đại số 8 dác mantozo niuton Tiếp tuyến tại 1 điểm cá thể vòng tuần hoàn Phương trình lượng giác chống pháp nước brom Điểm cố định Hình chóp hệ số ma sát sông cửu long axetilen Giá trị lớn nhất dao động điện từ brom đa lượng sự ngưng tụ

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay