Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

Lượt xem : 198 | Cập nhật : 2014-04-25 09:35:06
Cho hàm số có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm uốn và chứng minh rằng là tiếp tuyến cho hệ số góc nhỏ nhất trong tất cả các tiếp tuyến của

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tiếp tuyến tại 1 điểm | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

chu kì dao biến đổi gen lẻ của hàm số Góc giữa hai đường thẳng Hình chóp tứ giác đều hypebol Đạo hàm của hàm số lượng giác chu vi quỹ đạo mômen quán tính Đẳng thức song nhị bội diện tích các tam giác Phương trình bậc 4 quang trung trắc nghiệm vật lý lưới thức ăn năng lượng điện trường giá trị nhỏ nhất lý thuyết sinh học 9 sự sống nhân tạo Tích phân hàm mũ Hàm số bậc hai trước công nguyên cơ cấu su 8 bệnh máu khó đông phân thức câu hỏi trắc nghiệm vật lý Nguyên hàm Phương trình số phức quá trình phiên mã nơ ron đồng hợp tử Môđun của số phức Phương trình tham số hóa 12 khí hậu nhiệt đới gió mùa Phương trình vô tỉ

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay