Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

Lượt xem : 225 | Cập nhật : 2014-04-25 09:35:06
Cho hàm số có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm uốn và chứng minh rằng là tiếp tuyến cho hệ số góc nhỏ nhất trong tất cả các tiếp tuyến của

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Tiếp tuyến tại 1 điểm | Giá trị lớn nhất | nhỏ nhất |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Quỹ tích đại số Phép tịnh tiến Tính chất tuần hoàn tán sắc ánh sáng Giải và biện luận bất phương trình thế năng quá trình phiên mã độ tụ không khí Dãy số tương tác cộng gộp nồng độ chu kì dao động lai thuận gân lá Nhiệt độ sôi metan Tích phân đặc biệt Cấp số nhân Xét tính liên tục Dấu của nhị thức bậc nhất pin quang điện chuỗi chuyền electron Giá trị của biểu thức sinh dục Giá trị lượng giác của một góc sinh hóa vũ trụ nhiệt kế rượu phương pháp quy nạp bài tập vật lí 12 rut gon chu kì bán rã cổ loa phân cực Phương trình tích đồng hợp lặn tính nhiệt lượng Giới hạn của hàm số tại vô cực

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay