Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm

Lượt xem : 140 | Cập nhật : 2014-04-25 02:35:06
Cho hàm số có đồ thị . Viết phương trình tiếp tuyến của tại điểm uốn và chứng minh rằng là tiếp tuyến cho hệ số góc nhỏ nhất trong tất cả các tiếp tuyến của

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đông nam bộ ngẫu phối Phương trình tham số của... sinh sản dấu hiệu tứ giác Hình hộp chữ nhật Ba phiên mã Hình chiếu của điểm trên Tổng các số hạng trái đất đường cong bước sóng fructozơ hai bà trưng cây điện áp Hệ phương trình đối xứng Giải phương trình Đạo hàm Vật chất dân cư trung quốc Quỹ tích đại số Giải bài toán bằng cách tia phóng xạ số thực . Giải phương trình áp suất hoạt động của tim nhiệt độ nóng chảy Mệnh đề phủ định mômen quán tính vô tuyến điện Hai đường thẳng vuông... điện dung hóa học 10 natri quỹ đạo động vật kí sinh

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Bài tập Ứng dụng định lí Lagrăng trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay