Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2

Lượt xem : 146 | Cập nhật : 2013-03-10 08:29:10

Hn hp X gm C2H2 và H2 có cùng s mol. Ly mt lượng hn hp X cho qua cht xúc tác thích hp nung nóng, thu được hn hp Y gm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sc Y vào dung dch brom dư thì khi lượng bình brom tăng m gam so vi ban đu và thoát ra 4,48 lít hn hp khí (đktc) có t khi so vi H2 là 8. Đ đt cháy hoàn toàn Y cn 33,6 lít O2 (đktc). Giá tr m là

A. 14,0. B. 9,8. C. 10,8. D. 13,4.

Đóng góp bởi : hochoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : trắc nghiệm hóa học | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Ứng dụng khảo sát hàm số quang hợp Các dạng phương trình... áp suất khí Hệ phương trình lượng giác mặt phẳng toán12 Tính chất tuần hoàn Tìm quỹ tích Khảo sát và vẽ đồ thị Phương trình tương đương miền núi bắc bộ quá trình phiên mã ôn đới hải dương ô nhiễm nước chương I diện tích Nitrobacter kí sinh độ tan Vectơ trong không gian Phương pháp phản chứng Khảo sát hàm số áp suất. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng tocno lai tạo sinh thái phiên mã amino Phương trình tham số của Biểu thức tọa độ của các... Đường tròn ngoại tiếp phân ly độc lập Công thức nhân đôi hóa học 8 Vật chất đa lượng Phương trình chính tắc của hypebol việt nam

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay