Giải phương trình:

Lượt xem : 134 | Cập nhật : 2012-11-29 04:32:35
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Bất đẳng thức |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

số dư đới lạnh hàng hóa giảm phân Diện tích thiết diện đột biến đảo đoạn điều kiện xác định môi trường sống mắt cận phân thức Hình nón cây công nghiệp da chất khoáng Were tính thể tích quang điện lũy thừa Vẽ đồ thị hàm số Giải và biện luận phương... phương trình phản ứng thủy phân đồng hợp Vị trí tương đối giữa... sóng chí tuyến Hàm số bậc nhất không gian số hữu tỉ Phương trình mặt phẳng Điểm nguyên của đồ thị hàm số hệ chứa tham số Hệ phương trình bậc hai hai ẩn Ac-si-met nhân đôi ADN ion Elip 2 đường axit no đơn chức thu gọn

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay