Giải phương trình:

Lượt xem : 175 | Cập nhật : 2012-11-29 04:32:36
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai phân tích Phương trình tích cấu hình Electron vô tuyến điện Hệ phương trình bậc nhất điểm sinh 12 chất khoáng Cực trị hình học Đường thẳng vuông góc... hệ sinh thái vật lý 12 chuyển dịch cơ cấu kinh tế Khoảng cách giữa 2 điểm phản ứng nhiệt hạch địa trung hải văn bản tam giác vuông Biểu thức lượng giác lá mầm Phương trình tham số của Tâm đường tròn gen lặn ADN quãng đường pin AIDS công suât bắc mỹ Quân sự Hàm số ngược thế kỉ XVIII sóng ánh sáng nông sản hướng của lực gen dị hợp thước đo dao động điều hòa Phương trình lượng giác cơ bản Phép đối xứng

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay