Giải phương trình:

Lượt xem : 116 | Cập nhật : 2012-11-29 09:32:36
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng đơn phân thu gọn địa lý hay Phép đối xứng trục h KCl peptit Phương trình bậc 2 Giới hạn của hàm số tại 1điểm thể tích của vật thể tròn xoay tinh Phương trình đường tròn khí con lắc sinh thái Giá trị lượng giác của một góc phenol sông hồng hạt diệp lục bản đồ di truyền gen liên kết Hình giải tích trong không gian Phương trình sinh vật nhân sơ Ứng dụng vi phân vào lưới thức ăn Hai mặt phẳng vuông góc tam bội huyết áp Quỹ tích đại số Vị trí tương đối giữa 2... Đại số Tứ diện vuông duyên hải thân cây Số hạng tổng quát pha dao động dao động cưỡng bức

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay