Số chất làm mất màu nước brom là

Lượt xem : 74 | Cập nhật : 2013-03-11 12:01:48

Cho các chất sau: hexan, xiclo propan, benzen, stiren, toluen, axetilen, butađien, vinyl axetilen, etilen, anlen. Số chất làm mất màu nước brom là

A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Đóng góp bởi : hochoi

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : trắc nghiệm hóa học | hóa học 12 | hóa học vô cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhân đôi ADN Phân bố xác suất của Bất phương trình có chứa... Nitrobacter nam châm điện su 8 alen công thức phân tử Bất đẳng thức tích phân s Xét tính liên tục hợp chất Tính tích phân trồng trọt gan kiểu hình áp suất Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng cảm ứng điện từ cơ năng đơn bội Giải và biện luận phương... iải hệ phương trình Na lưỡng cư ánh sáng trắng Phương trình tham số của... Đại số Tâm đường tròn Phương trình phương trình phản ứng Giải bài toán bằng cách ôn thi văn hoá cơ học Tính đạo hàm thuốc lá trao đồi chéo ếch đồng tỉa cành

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay