Công thức cấu tạo thu gọn của exte

Lượt xem : 109 | Cập nhật : 2013-03-14 09:17:10

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : este | axit | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương trình đường thẳng Amino axit Số hạng tổng quát cường độ dòng điện không hoàn toàn tự sao chép săn bắn động năng vận tốc truyền sóng xu hướng phát triển bệnh mù màu đối xứng văn hoá lực Hàm số chẵn quá trình nhân đôi Thể tích khối lăng trụ đường thẳng nhiệt kế Tính tích phân bằng... Bất đẳng thức Bu nhi a cốp xki Giải Đường chuẩn lực đàn hồi hệ thần kinh máy biến thế tính liên tục trung bình cộng Hệ phương trình mũ Bất đẳng thức Cô si Tích phân hàm mũ trục lớn biến dị di truyền H2SO4 Hình bình hành biện luận phương trình Phương trình bậc 2 đối hồng ngoại Hệ thức lượng trong tam giác Vị trí tương đối trong...

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay