Bài tập đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no

Lượt xem : 162 | Cập nhật : 2013-03-14 09:49:39

Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:

A. số mol CO2 = số mol H2O. B. số mol CO2 > số mol H2O.

C. số mol CO2 < số mol H2O. D. khối lượng CO2 = khối lượng H2O.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : este | axit | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nông nô sản xuất trắc nghiệm hóa học vật rắn tinh thể mạch rây Phương trình quy về biến dị tài nguyên ARN nấm mon lưu vực Pa áp suất Phương trình bậc nhất một ẩn điện dung lai khác dòng máy thu vô tuyến Tiệm cận xiên Tích vô hướng của 2 véc tơ phân li nước Tứ diện đều Phương trình chính tắc của hypebol biên giới chuyển động dung kháng Hệ thức lượng trong tam giác năng lượng từ trường thường biến hệ mặt trời Xác suất của biến cố chuỗi chuyền electron Tích phân hàm lượng giác giác quan hướng của lực tương tác gen đột biến đảo đoạn Giá trị lớn nhất phát xít nhật

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay