Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 126 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

phương trình phản ứng Ostrogen sinh học 10. Hình nón tập con sứ phuong trinh log việt nam sóng cực ngắn Phương trình chính tắc dân cư trung quốc đàn hồi nguyên phân Vẽ đồ thị Khoảng cách từ 1 điểm hướng động hồng cầu đường cônic Mặt cầu đơn sắc kháng chiến nguyên mông Ứng dụng vi phân vào... Sự biến thiên của hàm số giai cấp kiểu hình hữu tính mặt phẳng vật dẫn đường văn 6 chùm ánh sáng độ hụt khối ánh sáng trắng dao động cưỡng bức AIDS chí tuyến Công thức trung tuyến Vectơ trong không gian hình dạng chất dự trữ

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay