Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 135 | Cập nhật : 2014-05-16 03:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Điểm cố định tần số dao động Vẽ đồ thị hàm số Bu nhi a cốp xki phản ứng trùng hợp gen đa hiệu sứ Chỉnh hợp Hàm số liên tục tại 1 điểm thu gọn Phương trình chứa dấu axetilen đa lượng dác Lượng giác HIV cầu não Công thức cộng đối với trắc nghiệm sinh học 10 muối iot vật lý sử dụng lao động tứ giác đều vật lí 12 polime phi kim phiên mã tâm nhĩ menden Hình lăng trụ rừng amadon khí hậu nóng kiểu gen sinh tinh Bất đẳng thức lượng giác thụ tinh vân tối tạo ưu thế lai cành cây tụy

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay