Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 56 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

who Các phép toán trên tập hợp sử 9 tiêu hóa sóng ngang hợp chấ Hình chóp tam giác nước đá Dấu của tam thức bậc hai Phương trình bậc 2 tôm tụ điện chu kì hóa học 10 Phân bố xác suất của oxi sự đông máu chất hữu cơ Phương trình tương đương đấu tranh sinh học tiêu điểm giới Xác định vị trí nguyễn ái quốc giá trị lượng giác biên độ b cơ thế lai Ba đường Cônic dioxit Phương trình trùng phương quần xã công nghệ 7 Số hạng tổng quát điện áp hiệu dụng vân tối tia laze hay cột sống Hình chóp

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay