Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 82 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhện năng suất Trục lớn của elip Hai đường thẳng chéo nhau Phương trình đường thẳng gen dị hợp số nguyê đường chéo địa lí Chính tắc lớp vỏ trái đất Vị trí tương đối của 2 địa lý Nitrobacter phôtphat este thể đa bội điểm mã hóa Phân bố xác suất Tiếp tuyến của elip hình lập phương hoàn thành phương trình Tích phân hàm đa thức dầu mỏ Khoảng cách giữa 2 đường Mệnh đề kéo theo Cấp số cộng Biểu thức lượng giác sinh vật nhân thực phản ứng hóa học cơ năng văn hóa châu á số mol Hệ phương trình đối xứng hiệu điện thế hiệu dụng tập tính Hàm số lượng giác đồng

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay