Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 45 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nguồn điện photon kinh tế châu á nhóm máu a đường trung trực hạt nảy mầm lyzoxom Hai đường thẳng vuông... Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu phôtphat tam nhiễm cạnh tranh Hình chiếu của điểm trên Định lý Vi ét và ứng dụng dầu thô toán 12 số mol dung dịch hoàn thành phương trình phép lai lập bảng mon Hệ bất phương trình chứa chuyển động thẳng đơn chất sơ đồ biến hóa nguyên sinh nghành trồng trọt thế giới thứ nhất lai tế bào toán12 đường huyết giảm phân hy lạp rô ma ruồi giấm Phương trình quy về con lai giao điểm Tổng các số hạng oxi hóa máy biến áp

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay