Bài tập hay về Giải phương trình

Lượt xem : 108 | Cập nhật : 2014-05-16 03:06:58
Giải phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình | giải phương trình |

2014-05-23 02:30:59

Bài khó quá ???

2014-05-23 02:42:16

Bài này khó quá, vui lòng giải chi tiết ?

2014-05-23 02:43:06

Bài hay, thanks

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

toán tính thể tích chât điểm gen trội thể truyền cách li sinh thái trạng thái đơn giao điểm hiệu điện thế nước Ba miền tây Trục đối xứng vỏ não tế bào công nghệ tế bào Phương tích của đường tròn proteaza máy biến áp phương pháp quy nạp ưu thế lai giá trị nhỏ nhất không khí Thể tich hinh hộp chữ nhật nhân tử nam trung bộ Phương trình bậc cao Công thức cộng đối với Giải và biện luận phương Phương trình bậc nhất thể đồng hợp thí nghiệm tia phóng xạ Góc trong không gian đột biến cấu trúc phôi sinh phân li nhiễm sắc thể Phương pháp toạ độ trong... phân rã tập con

Bài tập khác

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay