Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt

Lượt xem : 224 | Cập nhật : 2014-04-25 09:36:26
Xác định để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Số giao điểm | Tương giao của đồ thị |

2014-05-09 09:23:47

v l thớt, sai cmnr

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nhôm đơn vị Vị trí tương đối trong glucozo Đường thẳng tiếp xúc với ngữ văn Phương trình Hệ phương Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn áp suất. bệnh máu khó đông mạch điện Mệnh đề kéo theo Khoảng cách giữa đường tính chẵn lẻ tỉ khối máy biến áp phát xít nhật lá mầm đẳng thức lượng giác ancol Phương trình chứa ẩn ở mẫu khí clo Tổng các số hạng của 1 đại số 9. phả hệ vị ngữ vận tốc truyền âm sản lượng quân nam Phương trình đường thẳng Hàm số chẵn bài tập ống tiêu hóa khối lăng trụ Định lý Viet li độ ruồi giấm trung á tính trọng lượng Vị trí tương đối trong mặt phẳng

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay