Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt

Lượt xem : 115 | Cập nhật : 2014-04-25 02:36:26
Xác định để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Số giao điểm | Tương giao của đồ thị |

2014-05-09 09:23:47

v l thớt, sai cmnr

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

trội độ rượu nhện Phương trình vô tỉ Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Tứ diện đều đa bào nhiệt kế rượu sông cửu long Bất đẳng thức tích phân động vật lý 11 phân tích đa thức thành nhân tử Hàm số liên tục tại 1 điểm hoạt động của tim bức xạ Diện tích tam giác Giải tam giác Giải và biện luận hệ hai hay điểm lớp 8 nhiệt kế Thiết diện khối lượng cacbon nhân đôi butan Đạo hàm của hàm số tại 1 điểm phép lai thuận nghịch NaCl dao động điều hòa khối lượng riêng protein Biểu thức tọa độ của các... dân số cơ học góc phân giác của góc Góc trong không gian

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay