Giải và biện luận theo tham số phương trình

Lượt xem : 177 | Cập nhật : 2014-02-11 09:23:17
Giải và biện luận theo tham số phương trình:

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Giải và biện luận | phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lai hữu tính thế kỉ XIX cấu tạo trong Biểu thức tọa độ của các... chuỗi thức ăn đối xứng góc nhan hay tế bào sinh dưỡng phân li độc lập phân li nước hợp chấ tọa độ tâm Tích phân hàm mũ 1 lá mầm vận tốc âm thước đo Ứng dụng tích phân để đời sống bay loài nghành công nghiệp Phương trình Hệ phương lai phân tích chuỗi polipeptit thể tích tứ diện tán sắc ánh sáng thăng bằng electron quang điện ngoài phản xạ sóng thể tích khí hình thái Góc và cung lượng giác bước sóng giun đỏ Hệ phương trình bậc nhất... Hình chiếu của điểm trên sinh học 1 sóng âm Các dạng phương trình

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay