Tương giao của đồ thị khó đây

Lượt xem : 151 | Cập nhật : 2014-04-25 09:36:52
Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sinh Bất phương trình chứa ẩn thế kỉ XIX cách li sinh thái Hình chóp tứ giác tần số góc Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng giải hệ Hàm số ngược bạch tạng flo vận tốc truyền âm Quân sự thể tích tứ diện CHứng minh độ dài Đường thẳng trong không gian GTNN not tia laze tự sao chép Phương pháp toạ độ trong Hàm số bậc nhất thước đo bức xạ kí sinh máu khó đông Lý 6 Tứ diện Thể tích thể tam nhiễm thụ phấn nhờ gió hóa học vô cơ vận tốc sóng trường sơn bụng sóng Hàm số lượng giác đường cônic Tích phân hàm chứa căn thức phản ứng hóa học

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay