Tương giao của đồ thị khó đây

Lượt xem : 119 | Cập nhật : 2014-04-25 09:36:52
Cho hàm số . Với giá trị nào của , phương trình có đúng nghiệm thực phân biệt

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phép đối xứng tâm độ tụ số nguyê Giải bài toán bằng cách trung điểm cách li sinh thái Ostrogen sắt cường độ hiệu dụng hạt diệp lục đơn vị đo độ dài bụng sóng phả hệ cách li sinh sản brom hệ hô hấp Thể tích khối lăng trụ Phương trình lượng giác đối xứng nước hổ trắng vận tốc sóng hệ cơ Phương pháp toạ độ trong... phương Vị trí tương đối trong... nhan Đường tròn nội tiếp Vị trí tương đối trong mặt phẳng cacbon khảo sát sự biến thiên Tính đạo hàm năng lượng từ trường tia rơnghen địa lý phi kim con lắc hai mặt phẳng văn 6 trội mạch hở

Bài tập khác

Tìm tọa độ điểm M trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Tìm đạo hàm các hàm số trong

Giá trị lượng giác của một góc trong

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng trong

Tính đạo hàm các hàm số sau đây trong

Chứng minh phương trình sau có nghiệm trong

Phương trình chuyển động thẳng trong

Bài tập về tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm đạo hàm của hàm số trong

Tìm giá trị đề hàm số Liên tục trong

Tính đạo hàm cấp n trong

Giải bài tập Hàm số mũ trong

Phương trình lượng giác hay trong

Giải giúp bài về đạo hàm cấp 2 trong

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay