Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm

Lượt xem : 218 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:48
Tìm giá trị của để phương trình sau có ít nhất một nghiệm không âm: .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Cô sin thường biến đồng đẳng bậc dinh dưỡng chọn lọc tự nhiên rêu tây nam Chỉnh hợp đột biến giao tử cromatit Tích vô hướng của 2 véc tơ tính chẵn Giới hạn hữu hạn hình thành loài Bất phương trình lôgarit giá trị nhỏ nhất Góc giữa hai đường thẳng Nhiệt độ sôi chu kì Công thức cộng đối với... thấu kính hội tụ gió mùa sinh 12 phân ly độc lập Phương trình của mặt phẳng hạt Phương trình trùng phương thuốc lá Al Chu kì của hàm số Phương trình chính tắc của hypebol Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng amin vật lý 12 Phương pháp quy nạp toán học thực dân pháp cơ cấu kinh tế sinh học 12 Mặt phẳng Vị trí tương đối giữa

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay