Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm

Lượt xem : 234 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:48
Tìm giá trị của để phương trình sau có ít nhất một nghiệm không âm: .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Số hạng tổng quát Vị trí tương đối của 2 Phương trình bậc nhất một ẩn bậc nhất một ẩn ion động lượng Sơ đồ lai thể tích tứ diện tư bản chủ nghĩa cá chép Vị trí tương đối claiphento Vị trí tương đối giữa 2... chân khớp phân tích vectơ cromatit lai hữu thụ Vị trí tương đối trong... biến dị tổ hợp Hoán vị biển đông tam nhiễm axit amin Tích phân hàm phân thức gia tốc chất rắn khan anđehit địa trung hải sự bay hơi Phương trình tham số của giao động điều hòa dây thuần cảm Bất đẳng thức metan dầu mỏ hạt nảy mầm lò xo lưu vực xung điện Phép đồng dạng

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay