Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm

Lượt xem : 190 | Cập nhật : 2014-05-16 08:06:48
Tìm giá trị của để phương trình sau có ít nhất một nghiệm không âm: .

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phương tích của đường tròn thăng bằng electron ống tiêu hóa biểu đồ anken xương Ba đường Cônic Giải và biện luận bất... giao thoa ánh sáng Bất phương trình chứa... KOH quang điện ngoài hoa kì động lượng Ancol etylic Giới hạn Hai đường thẳng đồng phẳng Phương trình tham số của... định luật ôm hóa trị Đường tròn nội tiếp Pa chuyển động Hai đường thẳng vuông... phân tích đa thức thành nhân tử chăn nuôi ấn độ đường phân giác quang thấu kính sóng cơ học Đường tròn ngoại tiếp Lượng giác dao động cưỡng bức phần trăm các chất chu kỳ Phương trình mặt phẳng Đường chuẩn este Công thức trung tuyến

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Tìm đạo hàm của các hàm số sau trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay