Cho lượng dư anilin phản ứng với H2SO4 loãng

Lượt xem : 189 | Cập nhật : 2013-03-16 09:37:32

Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam?

A. 7,1g. B. 14,2g. C. 19,1g. D. 28,4g.

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : amin | khối lượng | phản ứng hóa học | bài tập hóa học | axit |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

lớp vỏ trái đất sóng ngắn crom KCl tia tử ngoại kiểu gen con lắc Đường vuông góc chung tia đối tocno Biểu thức lượng giác Công thức cộng đối với... đường cong Biểu thức lượng giác lũy thừa khoảng đơn điệu bụng sóng điện từ mô xương K Tập hợp electron săn bắn Tứ diện đều giới hạn quang điện pin nước cứng Tích phân hàm đa thức hạt proton tứ bội Nhiệt độ sôi Bất đẳng thức Cô si Phương trình tiếp tuyến cảm ứng điện từ Khoảng cách giữa đường Bất phương trình tích Đạo hàm cấp hai Elip phân tử protein Giải và biện luận bất...

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay