Polime nào dễ bị thuỷ phân

Lượt xem : 137 | Cập nhật : 2013-03-17 08:55:07

Polime nào dễ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm ?

A. (- CH2-CH2 -)n B. (- CH2-CH2-O -)n C. (- HN-CH2-CO -)n D. (- CH2-CH=CH-CH2 -)n

Đóng góp bởi : motsach

Thành viên đã lưu bài này : motsach |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | trắc nghiệm hóa học |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay