Bài tập về công suất tiêu thụ

Lượt xem : 171 | Cập nhật : 2013-03-17 05:17:24

Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh AB theo thứ tự gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng Z_{L} và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng Z_{C}, M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở cực đại thì U_{AB}= 1,6U_{AM} So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
A. 78,1% B. 37,5% C. 25% D. 50%

Đóng góp bởi : changhot

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : vật lý 12 | điện áp | biến trở | tụ điện | công suất tiêu thụ |

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay