Tìm Các chất không thể

Lượt xem : 105 | Cập nhật : 2013-03-17 12:06:41

Cho sơ đồ:(X) → (Y) → poli (vinyl ancol). Các chất X,Y trong sơ đồ trên không thể là

A. CH CH, CH2=CHOH. B. CH3COOCH=CH2, poli (vinylaxetat)

C. CH2=CHCl, Poli (vinylclorua) D. B và C

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : giacatluong |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | trắc nghiệm hóa học |

2014-05-23 04:15:23

t nghĩ là là A đấy. chẹp

có đúng k nhỷ

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Cực trị của hàm số quang trung cacbon alen Quỹ tích đại số b hô hấp năng lượng tập tính dân cư trung quốc giao phối ngẫu nhiên lai thuận Đường parabol sản lượng điện miền núi Hàm số liên tục tại 1 điểm đường chéo Cấp số nhân khu vực tay nam á sông hồng nước vôi trong pháp tuyến NaCl hệ số công suất sinh sản sinh dưỡng phân thức quỹ đạo việt nam Khoảng cách từ 1 điểm Hình chiếu của điểm ADN Chính tắc khai triển phần trăm Chu kì của hàm số Hàm số bậc ba vòng tuần hoàn Đề thi Phương trình đường tròn Phương trình lôgarit

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay