Điều chế cao su buna từ tinh bột

Lượt xem : 241 | Cập nhật : 2013-03-17 07:08:17

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

lam the nào

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

Viết phương trình ra nhé

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Tam thức bậc hai nông sản phân bào hình lập phương từ thông bài tập về từ trường Diện tích tam giác dòng điện cực đại thể tứ bội Diện tích thiết diện Phương trình tham số dao động cưỡng bức phân hóa học mô xương cuộn thuần cảm dòng điện xoay chiều địa trung hải nguyễn huệ tinh thể 7 saccaraza crom Hàm số liên tục tại 1 điểm bậc dinh dưỡng hóa học 8 sự bay hơi Phương trình tiếp tuyến hằng số phóng xạ vận tốc sóng Tìm quỹ tích mắt cận điện từ trường di nhập gen vòng tuần hoàn tỉ số đa bội moocgan diện tích Định lý Viet tron

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay