Điều chế cao su buna từ tinh bột

Lượt xem : 850 | Cập nhật : 2013-03-17 07:08:17

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

lam the nào

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

Viết phương trình ra nhé

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Dãy số tăng Công thức cộng đối với... tọa độ lý 11 đạo hàm của hàm số ancol Phương trình tổng quát vitamin Hàm số lượng giác máy thu vô tuyến kiểm tra sinh học 10 Hình chiếu của điểm trên quang điện trong công suât Khối đa diện sử 11 chất hóa học số thực trước công nguyên đối xứng tâm thể tích hình hộp nước thân nhiệt phân tử khối giao động điều hòa tim Hình hộp chữ nhật ưu thế lai diện tích các tam giác tia tử ngoại dân số Phương trình chứa căn trai tổng trở quang trung nghiệm phân biệt đặc điểm động vật sóng vô tuyến este địa lý

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay