Điều chế cao su buna từ tinh bột

Lượt xem : 117 | Cập nhật : 2013-03-17 12:08:17

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : giacatluong |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

lam the nào

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

Viết phương trình ra nhé

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

mARN dao động điều hòa biến dị di truyền Bắc mĩ địa hình toán 12 bức xạ Đạo hàm dãy chuyển hóa sinh học 10. Tương giao mạch dao động Điểm nguyên của đồ thị hàm số thân nhiệt Hidro tỉ số hữu tính gân lá Tính tích phân bằng... hô hấp Dấu của tam thức bậc hai sinh vật cổ châu chấu Bất phương trình có chứa... thấu kính nhiệt độ thường biển đảo Ứng dụng tích phân phương trình phản ứng dầu mỏ po áp suất. Hệ thức lượng trong tam giác tiêu điểm con lai công nghiệp Trục đối xứng Tính chất tuần hoàn khối lượng thể đồng hợp

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay