Điều chế cao su buna từ tinh bột

Lượt xem : 57 | Cập nhật : 2013-03-17 07:08:17

Trong thế chiến thứ II người ta phải điều chế cao su buna từ tinh bột theo sơ đồ sau:

Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Buta-1,3-đien → Caosu buna

Từ 10 tấn khoai chứa 80% tinh bột điều chế được bao nhiêu tấn caosu buna? (Biết hiệu suất của cả quá trình là 60%)

A. 3,1 tấn B. 2,0 tấn C. 2,5 tấn D. 1,6 tấn

Đóng góp bởi : giacatluong

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : polime | hóa học 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

lam the nào

Nguyễn Việt Ngọc
22 Jun 2013

Viết phương trình ra nhé

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

xenlulozơ phiến lá Ac-si-met mắt cận Hàm số lôgarit tính liên tục lai phân tích niuton Tọa độ của điểm bò sát tọa độ các đỉnh bệnh máu khó đông Phương trình chứa dấu Dạng lượng giác của số phức cách mạng tư sản máy biến áp cách li địa lí tốc độ truyền sóng phi kim đường thẳng thường biến nhôm sự ngưng tụ Phương trình đường thẳng cấu hình tính chẵn lẻ tứ giác đều tính thể tích roto Cấp số nhân công thoát tam giác đều nghành công nghiệp Phương trình chứa tham số Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn phản ứng cận thị Phương trình tiếp tuyến máy phát điện biến dị tổ hợp.

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay