Kim loại nào dẻo nhất

Lượt xem : 204 | Cập nhật : 2013-03-17 09:20:49

: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại?

A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm.

Đóng góp bởi : Hocmai

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : bảng HTTH | oxit kim loại | kim loại |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cây không có hoa hữu cơ khối chóp cầu não thể tích của vật thể tròn xoay truyền máu quy luật phân li điện phân đời sống bay Tính tích phân bằng... da nhiệt kế Hai đường thẳng đồng phẳng TOÁN 9 Ngôn ngữ áp suất chất lỏng mômen quán tính Mệnh đề tương đương Mặt cầu Vẽ đồ thị hàm số vật lí mã di truyền Chứng minh đẳng thức biểu thức chim bồ câu sự sôi giao thoa ánh sáng quá trình nhân đôi chất rắn khan quãng đường liên minh châu âu ánh sáng liên hợp quốc Phương trình đường thẳng... số trung lai tạo Phương tích của đường tròn hạt tỏa nhiệt quốc tế thứ nhất

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay