Bài tập về định lý Viet

Lượt xem : 145 | Cập nhật : 2013-04-08 10:11:21
Cho phương trình: trong đó là góc của 1 tam giác.1. Định để cho phương trình có 2 nghiệm thỏa hệ thức : 2. Chứng minh rằng với giá trị đó của , ta có :

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Định lý Viet |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hệ thức vật dẫn Bất phương trình biên giới tam giác vuông khoảng cách giữa hai đường thẳng Vật chất Đạo hàm của hàm số lượng giác sóng cực ngắn Phương trình nghiệm nguyên khối lượng Áp dụng mệnh đề vào suy Bu nhi a cốp xki phôi Góc trong không gian công thoát electron sinh sản sinh dưỡng Phép chiếu song song... các loại rễ rêu đới nóng Thể tich hinh hộp chữ nhật cấu trúc NST độ dài Số gia Bất phương trình có chứa tham số Phương trình bậc 2 Tính chất tuần hoàn Tìm các yếu tố trong tam giác Hình chóp tứ giác 2 lá mầm bán kính giải hệ tốc độ truyền sóng Phép dời hình Tam thức bậc hai vàng ngoại tiếp tính trọng lượng Khoảng cách từ 1 điểm

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay