hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

Lượt xem : 3.238 | Cập nhật : 2013-03-18 10:13:54

Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64)

A. 6,4 gam. B. 3,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam.

Đóng góp bởi : vuihoc

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : oxit kim loại | kim loại | phản ứng hóa học | axit |

Joker
28 Mar 2013

Cu k tác dụng với H2SO4 => chất rắn k tan là cu, Chỉ có sắt tác dụng.

Fe + H2SO4 ---> FeSO4 + H2

nH2 = 0,1 = nFe => mFe = 0,1 x 56 = 5,6

=>mCu = 10 - 5,6 = 4,4 => D

 

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

bò sát mantozo chu kì dao động giao thoa Góc trong không gian góc Tích vô hướng thể tích dung dịch Ac-si-met khe sáng ánh sáng đỏ đơn tính Giải và biện luận bất... guốc chẵn điện trở thuần Đa thức nhân đôi hoa nhãn nghiệm gần đúng âm đạo hợp chất hữu cơ trường sơn nam Trục lớn của elip Cực đại pháp tuyến nhóm máu a núi mômen quán tính ánh sáng trắng tim thằn lằn glyxerin sinh tinh Ứng dụng định lí Lagrăng... Góc giữa hai đường thẳng phóng xạ hạt nhân Phương trình elip Hình chóp tứ giác đều Cực trị hình học gen liên kết sóng trung

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay