Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2014-02-11 02:25:16
Giải và biện luận phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hay butan Vị trí tương đối giữa... Biểu thức lượng giác muối lai hữu thụ Góc giữa hai mặt phẳng Phương pháp toạ độ trong... thủy sản vùng chuyên canh trùng hợp Sơ đồ lai dung dịch brom hóa học hưu cơ phôtphat thân cây tương tác cộng gộp môi trường sống đa bội siêu âm tính chẵn lẻ khoảng cách giữa hai đường thẳng dầu mỏ Vị trí tương đối trong... hạt diệp lục giá trị nhỏ nhất tim thằn lằn con lắc lò xo dòng điện cực đại điện từ cấu hình Electron ôn đới hải dương đoạn mạch xoay chiều hàn đới tôm điện li ngẫu phối Khoảng cách giữa 2 đường... công nghiệp trao đồi chéo

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay