Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 74 | Cập nhật : 2014-02-11 09:25:16
Giải và biện luận phương trình:

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sản lượng lương thực Đẳng thức tam giác đều khối lăng trụ đường cônic dầu mỏ nghiệm nguyên biên độ giao động Quỹ tích đại số vô số nghiệm Tích phân hàm lôgarit chiều phân li phân tử protein Phương trình bậc 2 giun kim peptit chuỗi phóng xạ đồng phân will Phương pháp toạ độ trong thủy điện Rút gọn biểu thức di nhập gen sông mã tần số hoán vị Tích phân hàm lôgarit cromatit Góc và cung lượng giác văn hoá miền của rễ Hàm số bậc hai sự sôi trường sơn bắc Phương trình tiếp tuyến mắt cận Hệ bất phương trình bậc Biểu thức tọa độ của thể tích của hình chóp Biểu thức tọa độ của các...

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay