Giải phương trình bậc cao

Lượt xem : 273 | Cập nhật : 2014-05-16 08:09:20
Chứng minh rằng nếu: (1)có nghiệm thì phương trình: (2)cũng có nghiệm dương phân biệt sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đơn chất Liên kết hóa học khe sáng tứ giác đều Phương trình trùng phương Khảo sát và vẽ đồ thị siêu âm tam bội trắc nghiệm vật lý hình hộp lưới thức ăn cách mạng tư sản dòng điện cua biển sinh vật cổ độ rượu Nitrobacter Miền nghiệm của bất số trung bình po động vật nước cứng đo lực hệ tọa độ quân nguyên quân nam Bất đẳng thức Cô si tần số âm Hai đường thẳng đồng phẳng đông nam bộ Hàm số liên tục hình lập phương nam châm Hệ thức lượng trong tam giác Hình lập phương Hai đường thẳng song quỹ đạo Phương trình đường thẳng lôgarit Số gia

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay