Giải phương trình bậc cao

Lượt xem : 238 | Cập nhật : 2014-05-16 08:09:20
Chứng minh rằng nếu: (1)có nghiệm thì phương trình: (2)cũng có nghiệm dương phân biệt sao cho

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thể loại bài tập : Phương trình bậc cao | Phương trình |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

hóa học 11 phát xít nhật giác quan Giới hạn của hàm số điện lý tham số fructozơ cá thể khí hậu nhiệt đới gió mùa Đa thức Đường thẳng trong không gian Đường thẳng trong mặt phẳng dao động điều hòa Vẽ đồ thị hàm số Hệ phương trình chất khoáng hóa dioxit Vi phân các loại thân cây tính nhiệt lượng lẻ của hàm số chu kì bán rã Hàm số chẵn Hai mặt phẳng song song con la bảo vệ môi trường bộ ba đối mã trung bình cộng phân tử ADN số lượng Số hạng tổng quát glucozo nòi Giá trị lớn nhất vòng tuần hoàn tạo giống sóng ngang bài tập về từ trường Phương trình bậc 3

Bài tập khác

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Viết phương trình tiếp tuyến tại 1 điểm trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay