ố nhóm hydroxyl (-OH) trong một phân tử glixerol

Lượt xem : 223 | Cập nhật : 2013-03-27 03:46:00

Số nhóm hydroxyl (-OH) trong một phân tử glixerol là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

cấu tạo ngoài từ thông hợp chất hữu cơ vũ trụ châu chấu Dãy số giảm sứ đồng đẳng cá chép vị trí địa lý đẳng nhiệt biển châu âu quân nguyên Phương trình quy về nguyên sinh vật Thể tích khối chóp dễ tiến hóa vĩ độ Đường hypebol phân tử mARN tính chất từ ánh sáng đơn phương đông cổ đại Châu Mĩ chọn lọc tự nhiên Đạo hàm của hàm hợp lý 12 giao thoa con lắc Hình chiếu của điểm hoa 10 Phương trình bậc nhất đột biến chuyển đoạn thấu kính hội tụ thể đột biến Đường thẳng vuông góc... máy phát điện xoay chiều bài tập hóa học CuO

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay