Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở

Lượt xem : 2.658 | Cập nhật : 2013-03-27 03:46:36

Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2n+1OH. B. CnH2n+1COOH. C. CnH2n+1CHO. D. CnH2n-1COOH

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

cau b

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

tán sắc ánh sáng ánh sáng đỏ số hữu tỉ Khảo sát và vẽ đồ thị sinh 12 Tương giao của đồ thị thí nghiệm ba điểm ion lực xenlulozơ dầu thô từ thông cách li địa lí hằng số phóng xạ nhóm thực vật tập tính sinh thái tần số alen Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Hàm số lượng giác vật lý 10. vacin Phân bố xác suất ảnh ảo Hình vuông Phương trình chứa dấu tương tác cộng gộp Batixta sinh học núi Đường thẳng trong mặt phẳng hàng hóa hypebol Ứng dụng tích phân để Tổ hợp ôn thi hội chứng đao công thoát electron vận tốc

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay