Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C2H6O là

Lượt xem : 156 | Cập nhật : 2013-03-27 03:47:17

Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C2H6O là

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

đỉa hệ mặt trời công thoát gió mùa thế kỉ XVIII Fe tiếp xúc góc cromatit nguyên tố phi kim cường độ hiệu dụng số hữu tỉ bậc dinh dưỡng tiếp xúc đột biến Đường vuông góc chung chuông điện Phương trình bậc 3 quần thể ngẫu phối nước phát triển số dao động Hai đường thẳng vuông Bất đẳng thức tích phân Hai mặt phẳng song song Ba đường Cônic sử 10 đàn hồi tháp dân số biện luận phương trình Khối đa diện thể tích dung dịch ánh sáng phương trình vô nghiệm con lắc 2 đường Đường thẳng vuông góc cơ cấu kinh tế thân mềm NaOH Bất phương trình có chứa tham số

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay