Giải và biện luận phương trình

Lượt xem : 54 | Cập nhật : 2014-01-15 09:19:19
Cho phương trình a) Giải phương trình với b) Giải và biện luận phương trình theo

LỜI GIẢI

Bạn cần Đăng nhập và xác thực tài khoản để xem lời giải bài này !

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : Phương trình chứa tham số | Giải và biện luận phương | Phương trình mũ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Phép đối xứng trục hoàn thành phương trình biểu đồ thép flo Tiếp tuyến đi qua 1 điểm Phương trình chứa căn hiệp định Vị trí tương đối giữa 2... Tìm các yếu tố trong tam giác Hai mặt phẳng vuông góc đa bội Hình chóp tứ giác glixerol nguồn điện chính sách cai trị Bất phương trình tích than Đường thẳng trong không gian trùng hợp phần trăm các chất Định lý Cô sin trong tam giác Tọa độ của điểm Diện tích thiết diện cấu trúc Vị trí tương đối gia tốc trọng trường biện luận bất phương trình vận chuyển tính trọng lượng lẻ của hàm số số hạng operon thủy điện Hình chiếu tự thụ phấn EU đất mùn thái bình chất khử

Bài tập khác

Giải phương trình bậc cao trong

Bài tập hay về Giải phương trình trong

Tìm giá trị của m để phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong

Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại trong

Giải bài toán phép đối xứng trục trong

Tìm những điểm trên đồ thị C trong

Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trong

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị trong

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trong

Giải và biện luận phương trình trong

Giải hệ bất phương trình sau trong

Tìm cực trị của hàm số trong

Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trong

Tìm tọa độ điểm M trong

Tương giao của đồ thị khó đây trong

Xác định m để đồ thị sau cắt trục hành tại ba điểm phân biệt trong

Rút gọn các biểu thức sau trong

Chứng minh rằng với mọi m , đường thẳng luôn cắt đồ thị trong

Giải giúp bài Ứng dụng khảo sát hàm số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay