Chất X là

Lượt xem : 125 | Cập nhật : 2013-03-27 03:59:05

Cho sơ đồ phản ứng: C2H5OH X CH3COOH (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Chất X là

A. HCHO. B. C2H5CHO. C. CH4. D. CH3CHO.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

câu A : 

Andehit fomic là chất trung gian giữa rượu bậc 1 và axit cacbonxylic

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Khối đa diện tiến hóa lai hữu tính gân lá giảm phân sóng ngắn cua biển khúc xạ sóng năng suất .. phóng xạ hạt nhân bào tử song song kim loại Góc giữa 2 đường thẳng ô nhiễm nước Phương pháp toạ độ trong... nhóm thực vật đại châu ph lai tế bào đời sống bay dải sóng thể đột biến từ trường Khoảng cách giữa 2 đường các loại thân cây phật giáo giai cấp hạt diệp lục nước đá hình học tọa độ âm đạo hóa học 11 Tọa độ của điểm ống khí tinh thể tính công Phương trình quy về cành cây

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay