Công thức cấu tạo của X là công thức nào

Lượt xem : 29 | Cập nhật : 2013-03-27 04:00:17

Chất X có công thức phân tử C3H6O2 là este của axit axetic (CH3COOH). Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOH. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. HOC2H4CHO.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

cau b

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

sóng lực hút anken thẩm thấu Bất phương trình tích phân rã Dấu của tam thức bậc hai axit no đơn chức Phương trình tham số của... phân tích vectơ tham số Giải và biện luận bất kim loại Hình bình hành ôn thi Phương trình chứa dấu đồng tính Chỉnh hợp saccaraza Ba đường Cônic Phương trình mũ biến trở van 7 gen cấu trúc đa lượng độ hụt khối Phương trình bậc 2 hạt nảy mầm Ứng dụng định lí Lagrăng fructozơ Số hạng tổng quát Vị trí tương đối chí tuyến Giải thận cá bức xạ đậu hà lan ứng động tính công Hệ thức

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay