Chất tham gia phản ứng trùng hợp

Lượt xem : 51 | Cập nhật : 2013-03-27 04:01:59

Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH3. B. CH3-CH2-CH3. C. CH3-CH2-Cl. D. CH2=CH-CH3.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Định lý Vi ét và ứng dụng thời đường khí hậu nóng Tích vô hướng pháp nhà máy thủy điện nơ ron cơ cấu Ứng dụng tích phân cách li sinh thái Tương giao của đồ thị ngoại tiếp ẩn dụ thể tích tứ diện áp suất. HSG Lactôzơ trường sơn bắc vàng bảo toàn phương trình vô nghiệm Cầu thận Hyperbol công nghệ 7 sóng dừng tọa độ nguyên Bất đẳng thức tích phân Góc giữa hai mặt phẳng Giải bài toán bằng cách Dấu của nhị thức bậc nhất tia rơnghen liên bang nga .. Ứng dụng khảo sát hàm số gia tốc trọng trường Số hạng tổng quát cơ học sinh học 10. biên giới hemoglobin

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay