Sản phẩm thu được là gì?

Lượt xem : 199 | Cập nhật : 2013-03-27 04:03:03

Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH.

C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

mon
28 Jun 2013

đáp án B

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

Hình chóp tam giác đều Biểu thức lượng giác phân hóa học Tâm đường tròn Khoa học đa bội hóa nơ ron guốc chẵn Bu nhi a cốp xki kali đường thẳng gen cấu trúc lớp 7 Tích phân hàm lượng giác quá trình nhân đôi giao thoa sóng Dãy số Giải và biện luận phương... kim loại số mol độ cứng lò xo âm tần you khảo sát sự biến thiên Hình chiếu của điểm Phương trình Hệ phương thể tích hình hộp kiết lị Số gia hy lạp rô ma điện li sông hồng nhện lớp vỏ trái đất Đường tròn phép chia Hệ phương trình đối xứng Phương trình bậc nhất cách mạng khoa học mạch xoay chiều

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay