Trung hoà m gam axit CH3COOH

Lượt xem : 129 | Cập nhật : 2013-03-27 04:09:02

Trung hoà m gam axit CH3COOH bằng 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

A. 9,0. B. 3,0. C. 12,0. D. 6,0.

Đóng góp bởi : macvina

Thành viên đã lưu bài này : |

Thể loại bài tập : hóa 12 | hóa học hưu cơ |

Nguyễn Thị Minh Nhật
20 Jun 2013

CAU D : CH3COOH + NaOH--> CH3COONA + H2O

Chú ý : Vui lòng Đăng nhập để được lưu bài tập này

Chuyên mục liên quan :

nồng độ tụy Hình chiếu dầu mỏ phản ứng hóa học hai bà trưng giới tính vật rắn Hệ phương trình chứa tham số Phương trình lượng giác Diễn thể thân cây Vi phân của hàm số vòng tuần hoàn hạt phóng xạ moocgan vị trí địa lý sử 10 đối xứng tim Nghịch biến sinh vật nhân thực nơ ron quãng đường tỉa cành độ tự cảm oxit sắt tần số góc bài tập hóa học 9 hạt nảy mầm can cao su công suất tiêu thụ lập bảng thể khảm Vị trí tương đối trong... h vật lý Định lý Vi ét và ứng dụng dác

Bài tập khác

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm các giới hạn trong

Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Tìm giới hạn sau trong

Tìm các giới hạn của hàm số trong

Tìm số hạng thứ 10 của cấp số trong

Giải các phương trình sau trong

Xác định tham số để phương trình có nghiệm trong

Giải hệ phương trình lượng giác trong

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trong

Giải hệ phương trình đối xứng trong

Chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng trong

Tìm giá trị nhỏ nhất trong

Chứng minh bất đẳng thức sau trong

Chứng minh bất đẳng thức trong

Xác định dạng vô định và tìm các giới hạn trong

Tìm m đề PT có đúng 2 nghiệm trong

Tìm giới hạn của dãy số trong

Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay